India > Imtex Forming 2016

Quando:
gennaio 26, 2017–febbraio 1, 2017 giorno intero
2017-01-26T00:00:00+01:00
2017-02-02T00:00:00+01:00
Dove:
Imtex Forming 2017
Bengaluru
Karnataka
India
Previous India > Tooltech 2017
Next Turkey > WIN Eurasia Metal Working 2017

About author